Jei-Krodua Anglican Basic Schools


Dit is het eerste project wat door Future Kids Ghana uitgevoerd gaat worden. Het dient als een basis voor de officiële registratie bij de Kamer van Koophandel en als aanvraag voor een algemeen nut beoogende stichting (ANBI).
Jei-Krodua is een dorp 56 km ten zuid-westen van de hoofdstad Accra in de regio “Central Region”. We hebben deze plaats gekozen als start van de organisatie omdat de oprichter en haar familie afkomstig zijn uit deze plaats en het voor haar een voorrecht is om een helpende hand te bieden aan de gemeenschap voor het verbeteren van de toekomst perspectieven van de kinderen.

Voor de start van het project hebben we een inventarisatie gemaakt van de behoeftes van de kinderen en de docenten. Het viel de docenten op dat een aantal kinderen, met name op, vrijdag afwezig waren met als voornaamste reden om hun moeders bij te staan bij het verkrijgen van een inkomen voor de familie. Een deel van de oorzaak wordt veroorzaakt door het niet tijdig beschikbaar stellen van gelden vanuit de overheid.
Daarnaast is gebleken dat de bibliotheek van de school in slechte staat is. Maar het belangrijkst is dat er momenteel een gebrek is aan klaslokalen waardoor drie Junior High School klassen les krijgen onder een golfplaten afdakje. Het wordt hier in de middag zo heet dat het haast ondoenlijk is om daar nog les te geven.

Doel

We willen de resultaten van de leerlingen verbeteren door het verbeteren van de leeromstandigheden en het aanbieden van leermaterialen. Het project heeft een tijdspanne van twee jaar gerekend vanaf februari 2013.

Resultaten

Aan het einde van de twee jarige periode willen we de volgende resultaten bereikt hebben:

 1. Hogere opkomst van de leerlingen;

 2. Het verbeteren van de lees- en schrijfvaardigheden;

 3. Verbeterde leervaardigheden, wat resulteert in:

  • betere deelname aan discussies in de klas;

  • betere scores van opdrachten

  • betere resultaten eind examens

Activiteiten

Tijdens de eerste fase van het project hebben we, ter stimulering van de schoolopkomst en de leergierigheid, schoolmateriaal en andere spullen aangeboden voor de best presterende leerlingen van de school. We hebben onder andere het volgende aangeboden:

 1. Schoolmateriaal (o.a. notitieblokken, pennen, potloden, wiskunde setjes)
 2. Schoenen

 3. Huishoudelijk middelen zoals toilet papier, zeep, wastijltjes en emmers

 

[ Insert pictures of presentation ceremony]

 

Een commissie, voorgezeten door het hoofd van de school, was verantwoordelijk voor het bepalen van welke leerlingen welke spullen toegewezen kregen. Het was bedoelt om de beste leerlingen een hard onder de riem te steken en de andere leerlingen te stimuleren om beter te presteren.

De commissie bestond uit:

 • Twee docenten van de Primary School;

 • Twee docenten van de Junior High School;

 • Twee afgevaardigden van de Dorpsoudsten van Jei Krodua

 • Twee afgevaardigden van de Ouderraad

De selectie van de kinderen was gebasseerd op hun resultaten. Dit was onderverdeeld in de volgende categoriën:

 • Beste leerling – Reading/English;

 • Beste leerling – Mathematics;

 • Beste leerling – Science;

 • Beste leerling – Local Language;

 • Beste leerling – Vocational Skills;

 • Beste leerling – Technical;

 • Beste leerling – Singing;

 • Beste leerling – Social Studies and

 • Leerling die zich het meest net heeft gedragen

In overeenstemming tussen de dorpsoudsten en Future Kids Ghana was de helft van de geselecteerde leerlingen een inwoner van Jei-Krodua. Dit op verzoek van de dorpsoudsten.

De volgende fase van het project bestaat uit de volgende taken:

 1. Werven van voldoende fondsen voor de bouw van een blok van drie klaslokalen
 2. Herstellen van de bibliotheek en het leveren van boeken;

 3. Implementeren van een project systeem wat uit de volgende onderdelen bestaat:
 • Onderzoek naar de huidige werkwijze en situatie van de schoool en haar leerlingen. Er zal daarbij onder andere gekeken worden naar de opkomst, de scores van opdrachten, scores van examens, lees- en schrijfvaardigheden
 • Evaluatie van het project om de effectiviteit aan te tonen en om lering te kunnen trekken uit het project voor vervolg trajecten.
 • Regelmatig monitoren van de verschillende resultaten als input voor de beslissingen van het bestuur en de sponsoren. Dit om de efficiency te bevorderen.